02.04.2023
Ліквідація підприємства покроково 2022

Відшкодування витрат на правову допомогу у господарському процесі. Зразок Заяви / Клопотання про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу

Spread the love

 

Відшкодування правничої допомоги в господарському процесі

Відшкодування витрат на оплату послуг адвоката вирішується судами по-різному. В цій статті наведемо простий алгоритм дій і Зразки процесуальних документів в господарському процесі.

Спочатку треба вивчити законодавчу базу, потім визначитися з рядом практичних питань.

Витрати на професійну правничу допомогу в Господарському процесуальному кодексі України (далі — ГПК України)  регулюються наступними статтями: 123, 124, 126, 129, 221, 244.

Алгоритм дій для стягнення витрат на оплату послуг адвоката

 1. В Позовіній заяві або Відзиві на позов треба зазначити попереднеій (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат (ч.1 ст. 124 ГПК України).
 2. До закінчення судових дебатів або протягом п’яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву подати доказів понесених судових витрат — витрат на професійну правничу допомогу (ч.8 ст. 129 ГПК України).
 3. Визначитися коли ви подаватимете докази понесених витрат на оплату послуг адвоката — до дебатів, чи протягом 5 днів після прийняття рішення судом.  Вважаємо, що якщо гонарар (винагорода) адвоката залежить від кількості засідань, то краще подати документи після прийняття судового рішення для повної відповідності фактичним даним поданих документів.
 4. Визначитися з переліком документів, які ви надаватимете в якості доказів (в ч.8 ст. 129 ГПК України зазначено тільки: «договорів, рахунків тощо»).
 5. Якщо подаємо докази до дебатів, то складаємо Клопотання про відшкодування правничої допомоги 2022.
 6. Якщо подаємо докази після ухвалення судом рішення по суті, то складаємо Заяву про ухвалення додаткового рішення правничої допомоги 2022.

§ 1. Попередній (орієнтовний) розрахунок судових витрат зразок — В Позовній заяві зазначаємо, наприклад, наступне формулювання щодо попереднього (орієнтовного) розрахунку суми судових витрат:

«Попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які Позивач поніс і які очікує понести в зв’язку із розглядом справи становлять – 25000,00 грн. та складаються з витрат на судовий збір, професійну правничу допомогу та інше.»

§ 2-3.  Так як, в нашому випадку розмір і оплата послуг адвоката обраховувалася виходячи від кількості засідань, і до дебатів неможливо було визначити суму гонарару (винагороди) адвоката, тому для стягнення з Відповідача витрат на правничу допомогу нами подавалася Заява про ухвалення додаткового рішення.

§ 4.  Визначимося з переліком документів — доказів для відшкодування судових витрат на правову допомогу. Чинне процесуальне законодавство не встановлює чіткого переліку доказів для підтвердження витрат на професійну правничу допомогу. Як свідчить практика Верховного Суду, обов’язковим переліком документів на підтвердження витрат на правову допомогу є:
— договір про надання правової допомоги (договір доручення, договір про надання юридичних послуг та ін.);
— розрахунок наданих послуг з їх детальним описом;
— підтвердження оплати гонорару та інших витрат, пов’язаних із наданням правової допомоги, оформлені в установленому законом порядку (квитанція до прибуткового касового ордера, платіжне доручення з відміткою банку або інший банківський документ, касові чеки тощо).
Зазначений перелік був окреслений ВС у постановах у справах №821/227/17, №726/549/19, №810/3806/18 та є актуальним і дотепер.

§ 5. Заява про розподіл судових витрат

ЗРАЗОК Заяви про ухвалення додаткового рішення для відшкодування витрат на професійну правничу допомогу 2022 скачати

Заява додаткове рішення правничої допомоги 2022
Заява додаткове рішення правничої допомоги 2022
Заява додаткове рішення правничої допомоги 2022
Заява додаткове рішення правничої допомоги 2022

 

(Заява про ухвалення додаткового рішення для розподілу судових витрат подається протягом 5 днів після прийняття рішення судом ч.8 ст. 129 ГПК України)

  Господарський суд Кіровоградської області

вул. В`ячеслава Чорновола, буд. 29/32,

м. Кропивницький,  25022

E-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua

 

  Суддя Поліщук Г.Б.

Справа № 912/7402/21

Позивач: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРО»

25022, Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький,  вул. В`ячеслава Чорновола, буд. 29/32,

Ідентифікаційний код юридичної особи: 33377722

Тел.: +38 0677777777

E-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua

 

Відповідач :

 

 

 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ»

25022, Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький,  вул. В`ячеслава Чорновола, буд. 29/32,

Ідентифікаційний код юридичної особи: 77722333

E-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua

«29» червня 2022 року

ЗАЯВА

про ухвалення додаткового рішення

 

В провадженні Господарського суду Кіровоградської області знаходиться справа № 912/7402/21 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО» (далі – Позивач, ТОВ «АГРО») до Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ» (далі – Відповідач, ТОВ «ІНВЕСТ») про стягнення заборгованості за Договором підряду № 18 від 18.12.2019 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 126 Господарського процесуального кодексу України (далі — ГПК України) за результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов’язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Відповідно до ч. 4 ст. 129 ГПК України інші судові витрати, пов’язані з розглядом справи, покладаються:

1) у разі задоволення позову — на відповідача;

2) у разі відмови в позові — на позивача;

3) у разі часткового задоволення позову — на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Відповідно до ч. 8 ст. 129 ГПК України розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв’язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п’яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

28 червня 2022 року Господарським судом Кіровоградської області ухвалено рішення по справі № 912/7402/21, яким позовні вимоги задоволені повністю, але не вирішено питання щодо розподілу судових витрат в частині витрат на професійну правничу допомогу.

Під час подання позовної заяви Позивач заявив попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які Позивач поніс і які очікує понести в зв’язку із розглядом справи у розмірі 25000,00 грн., які складаються з витрат на судовий збір (13820,75 грн.) та професійну правничу допомогу.

Фактичний розмір винагороди (гонорару) за надані послуги професійної правничої допомоги в рамках справи № 912/7402/21 в суді першої інстанції складає 12 000, 00 грн. (дванадцять тисяч гривень 00 коп.).

Позивач керуючись ч. 8 ст. 129 ГПК України подає докази на підтвердження розміру понесених витрат на професійну правничу допомогу, а саме:

— Детальний опис наданих послуг професійної правничої допомоги;

— Договір про надання професійної правничої допомоги № 0112/21 від 01.12.2021 р.;

— Акт прийому-передачі наданих послуг;

— Квитанція про сплату винагороди (гонорару) за Договором № 0112/21 від 01.12.2021 р.

 

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 2, 15, 42, 46, 123, 124, 126, 129, 221, 244 ГПК України, —

ПРОШУ:

 1. Ухвалити додаткове судове рішення у справі № 912/7402/21 щодо розподілу судових витрат та стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 77722333) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО» (ідентифікаційний код 33377722) витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 12 000,00 грн. (дванадцять тисяч гривень 00 коп.).
 2. Розглянути заяву про ухвалення додаткового судового рішення без участі Позивача.

 

Додатки:

 1. Детальний опис наданих послуг професійної правничої допомоги;
 2. Копія Договору про надання професійної правничої допомоги № 0112/21 від 01.12.2021 р.;
 3. Копія Акту прийому-передачі наданих послуг;
 4. Копія Квитанції про сплату винагороди (гонорару) за Договором;
 5. Докази направлення заяви про ухвалення додаткового судового рішення з додатками іншим учасникам справи (для суду).

 

 

Директор

ТОВ «АГРО»                                                            О.В Черкашин

 

§ 6. Заява про розподіл судових витрат

ЗРАЗОК Заяви / Клопотання / про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу 2022 скачати

Клопотання відшкодування правничої допомоги 2022_1
Клопотання відшкодування правничої допомоги 2022
Клопотання відшкодування правничої допомоги 2022_2
Клопотання відшкодування правничої допомоги 2022

 

(Заява про стягнення судових витрат на послуги адвоката подається до закінчення судових дебатів ч.8 ст. 129 ГПК України)

  Господарський суд Кіровоградської області

вул. В`ячеслава Чорновола, буд. 29/32,

м. Кропивницький,  25022

E-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua

 

  Суддя Поліщук Г.Б.

Справа № 912/7402/21

Позивач: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРО»

25022, Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький,  вул. В`ячеслава Чорновола, буд. 29/32,

Ідентифікаційний код юридичної особи: 33377722

Тел.: +38 0677777777

E-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua

 

Відповідач :

 

 

 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ»

25022, Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький,  вул. В`ячеслава Чорновола, буд. 29/32,

Ідентифікаційний код юридичної особи: 77722333

E-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua

« 29» червня 2022 року

 

Клопотання про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу

 

В провадженні Господарського суду Кіровоградської області знаходиться справа № 912/7402/21 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО» (далі – Позивач, ТОВ «АГРО») до Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ» (далі – Відповідач, ТОВ «ІНВЕСТ») про стягнення заборгованості за Договором підряду № 18 від 18.12.2019 року.

Відповідно до ч. 8 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв’язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п’яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, щодо закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

 

Під час подання позовної заяви Позивач заявив попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які Позивач поніс і які очікує понести в зв’язку із розглядом справи у розмірі 25000,00 грн.

Судові витрати складаються з:

— витрат на судовий збір – 13820,75 грн. та

— витрат на професійну правничу допомогу 12000,00 грн.

На підтвердження розміру понесених витрат на професійну правничу допомогу Позивач надає:

— детальний опис наданих послуг професійної правничої допомоги;

— Договір про надання професійної правничої допомоги № 0112/21 від 01.12.2021 р.;

— Акт прийому-передачі наданих послуг;

— квитанція про сплату винагороди (гонорару) за Договором № 0112/21 від 01.12.2021 р.

 

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 2, 42, 46, 123, 124, 126, 129 ГПК України, —

ПРОШУ:

 1. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 77722333) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО» (ідентифікаційний код 33377722) витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 12 000,00 грн. (дванадцять тисяч гривень 00 коп.).

 

 

Додатки:

 1. Детальний опис наданих послуг професійної правничої допомоги;
 2. Договір про надання професійної правничої допомоги № 0112/21 від 01.12.2021 р.;
 3. Акт прийому-передачі наданих послуг;
 4. Квитанція про сплату винагороди (гонорару) за Договором № 0112/21 від 01.12.2021 р.
 5. Докази направлення заяви про ухвалення додаткового судового рішення з додатками іншим учасникам справи (для суду).

 

 

Директор

ТОВ «АГРО»                                                                               О.В Черкашин

 

§   Далі наводимо зразки документів, які подаються додатком до Заяви / Клопотання про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу як докази понесених витрат на правову допомогу.

Договір про надання професійної правничої допомоги ЗРАЗОК скачати

Договір правничої допомоги 2022_1

Договір правничої допомоги 2022
Договір правничої допомоги 2022

Акт прийому-передачі наданих послуг професійної правничої допомоги ЗРАЗОК скачати

Акт прийому-передачі наданих послуг професійної правничої допомоги
Акт прийому-передачі наданих послуг професійної правничої допомоги

Детальний опис робіт виконаних адвокатом ЗРАЗОК скачати

Детальний опис робіт виконаних адвокатом
Детальний опис робіт виконаних адвокатом

 

§  Також наводимо і документи для іншої сторони, яка має право заявити на зменшення витрат на правову допомогу. Нижче наведено посилання на Зразок Заперечення щодо стягнення витрат на правову допомогу.

Клопотання про зменшення розміру витрат на правничу допомогу ГПК ЗРАЗОК скачати

Клопотання про зменшення розміру витрат на правничу допомогу ГПК
Клопотання про зменшення розміру витрат на правничу допомогу ГПК

Судова практика
щодо відшкодування витрат на професійну правничу допомогу 

Постанова Верховного Суду України 14 грудня 2021 року Справа N 922/676/21

Відшкодування судових витрат на професійну правничу допомогу
(огляд актуальної судової практики Верховного Суду)

 

 

Добавить комментарий