27.05.2023

Трудовий контракт з нерезидентом /Зразок трудового договору (контракту) з нерезидентом/. Працевлаштовуємо іноземця

Spread the love

Законодавством України передбачені особливі вимоги до застосування праці іноземців. Це питання регулюється положеннями Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 року № 5067-VI (далі – Закон).

За загальним правилом роботодавці мають право залучати до роботи іноземних громадян тільки на підставі дозволу на працевлаштування. При цьому, Законом передбачено виключний перелік категорій іноземців, які можуть працювати без дозволу на працевлаштування. До таких категорій, наприклад, відносяться: іноземці, які постійно проживають в Україні (на підставі посвідки на постійне проживання), працівники іноземних представництв, зареєстрованих в установленому порядку, біженці, які отримали дозвіл на імміграцію, працівники іноземних ЗМІ, акредитованих для роботи в Україна та інші.

Обов’язок з отримання дозволу на працевлаштування для іноземного працівника покладено на роботодавця. Дозвіл видається на конкретну посаду і на обмежений термін. Іноземний громадянин може бути працевлаштований на різних посадах у одного або декількох роботодавців, за умови отримання дозволу на працевлаштування на кожну посаду кожним роботодавцем. Видавати дозвіл на працевлаштування іноземців уповноважені територіальні органи Державної служби зайнятості в областях та у м. Києві за місцезнаходженням роботодавця.

Питання працевлаштування іноземців без дозволу на працевлаштування суворо контролюється державними органами України. Штрафи за працевлаштування громадян без відповідного дозволу досягають 20-ти мінімальних заробітних плат (на сьогоднішній день 120 000,00 грн.) за кожного працівника.

Щоб отримати дозвіл на працевлаштування  іноземця зверніть увагу на типові помилки, які допускають роботадавці:

Зміст

 1. Подання роботодавцем заяви не за встановленою формою.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 42Закону України „Про зайнятість населення” для отримання дозволу роботодавець подає заяву за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, в якій роботодавець підтверджує, що посада,  на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів України не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці.

Постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 858 затверджені форми заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

 Пунктом 3 частини третьої статті 42Закону України „Про зайнятість населення” встановлено, що підставою для зупинення розгляду заяви є невідповідність заяви та/або документів, поданих разом із заявою, вимогам, установленим Законом України „Про зайнятість населення”, складання заяви не за встановленою формою.

 Отже, до розгляду не приймаються заяви для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства у разі якщо вони не відповідають формам заяв затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 858.

2. Посвідчення копії проекту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 42Закону України „Про зайнятість населення” для отримання дозволу роботодавець подає копію проекту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства, посвідчену роботодавцем.

За загальним правилом, копії документів засвідчуються згідно вимог наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55, яким затверджено Національний стандарт України „Вимоги до оформлювання документів” ДСТУ 4163-2003 (далі – ДСТУ). Пункт 5.27 ДСТУ зазначає, що відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів: „Згідно з оригіналом”, назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

Має бути засвідчена кожна сторінка копії проекту трудового договору (контракту). Також сторінки копії проекту трудового договору (контракту) можуть бути прошнуровані, пронумеровані і скріплені засвідчуваним написом.

3. Засвідчення копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 42Закону України „Про зайнятість населення” для отримання дозволу роботодавець подає копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства
з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку.

Копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову повинні бути засвідчені нотаріально.

Копія сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства робиться безпосередньо з оригіналу паспортного документа іноземця або особи без громадянства.

Законом України „Про зайнятість населення” не передбачено подання копії паспортного документа іноземця або особи без громадянства зробленої з іншої копії цього паспортного документа.

4. Підписання заяви.

Форми заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства передбачають їх підписання керівником юридичної особи або фізичної особи–підприємця.

Регіональний центр зайнятості самостійно отримує в електронній формі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань відомості про статус роботодавця як юридичної особи або фізичної особи–підприємця.

Зокрема, здійснюється перевірка статусу підписанта: чи має право особа на підписання документів.

У разі підписання заяви особою, яка згідно даних ЄДРПОУ не має на це право, розгляд заяви зупиняється.

5. Визначення в заяві назви посади.

Відповідно до форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства роботодавець зазначає посаду на якій буде застосовуватиметься праця іноземця чи особи без громадянства. Назва посади зазначається згідно з Національним класифікатором ДК 003:2010 „Класифікатор професій”.

У разі зазначення посади, яка не відповідає Національному класифікатору ДК 003:2010 „Класифікатор професій”, розгляд заяви зупиняється.

6. Визначення категорії іноземного найманого працівника.

Відповідно до форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства роботодавець обов’язково зазначає категорію іноземця чи особи без громадянства:

         іноземний найманий працівник;

         відряджений іноземний працівник;

         внутрішньокорпоративний цесіонарій;

         іноземний високооплачуваний професіонал;

         засновник та/або учасник, та/або бенефіціар (контролер) юридичної особи, утвореної в Україні;

         іноземний ІТ-професіонал;

         випускник вищого навчального закладу, включеного до першої сотні
у світовому рейтингу.

У разі не визначення роботодавцем категорії іноземного найманого працівника розгляд заяви зупиняється.

7. Визначення в заяві назви світового рейтингу навчального закладу, включеного до першої сотні у відповідному світовому рейтингу.

У разі визначення категорії іноземця, як випускника вищого навчального закладу, включеного до першої сотні у світовому рейтингу, у заяві обов’язково вказується назва світового рейтингу.

Перелік світових рейтингів університетів для визначення особливої категорії іноземців та осіб без громадянства, які претендують на працевлаштування в Україні, затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 154-р:

Академічний рейтинг університетів світу (“Шанхайський”) — Academic Ranking of World Universities (ARWU)

Рейтинг університетів світу за версією “Таймс” — Times Higher Education World University Rankings

Рейтинг університетів світу “К’ю Ес” — QS (Quacquarelli Symonds Ltd) World University Rankings.

8.  Визначення розміру заробітної плати іноземного найманого працівника.

Відповідно до частини третьої статті 42Закону України „Про зайнятість населення” роботодавець може отримати дозвіл на застосування праці іноземця, за умови виплати заробітної плати у розмірі не менш як:

  •         п’ять мінімальних заробітних плат — іноземним найманим працівникам у громадських об’єднаннях, благодійних організаціях та навчальних закладах;
  •          десять мінімальних заробітних плат — для всіх інших категорій найманих працівників.

Вимоги до мінімальної заробітної плати не застосовуються у разі отримання дозволу на застосування праці осіб, зазначених у частині другій статті 42Закону України „Про зайнятість населення”.

Таким чином, обов’язковою умовою отримання дозволу на застосування праці іноземних найманих працівників є визначення у проекті трудового договору (контракті) та укладеному трудовому договорі (контракті) розміру заробітної плати згідно до частини третьої статті 42Закону України „Про зайнятість населення”.

У разі не встановлення роботодавцем для категорії „іноземний найманий працівник” розміру заробітної плати відповідно до частини третьої статті 42Закону України „Про зайнятість населення” розгляд заяви зупиняється.

У разі не усунення роботодавцем зазначеного порушення це слугуватиме підставою для прийняття регіональними центром зайнятості рішення про відмову у видачі дозволу на застосування праці іноземця.

9. Визначення у трудовому договорі (контракті) з іноземним найманим працівником істотних умов трудового договору.

Роботодавцю необхідно звертати увагу на відповідність умов трудового договору (контракту) вимогам законодавства про працю. Трудовий договір (контракт) повинен містити істотні умови трудового договору додержання яких є обов’язковим, зокрема це: посада працівника (робоче місце), права та обов’язки сторін трудових відносин, оплата праці, тривалість робочого часу, відпустка, тощо.

Однією з підстав зупинення розгляду заяви згідно із пунктом 5 частини третьої статті 428 Закону України „Про зайнятість населення” є невідповідність умов трудового договору (контракту), укладеного
з іноземцем або особою без громадянства, або умов додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту) законодавству України про працю.

10. Розмір фотокартки іноземця чи особи без громадянства.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 42Закону України „Про зайнятість населення” роботодавець разом із заявою на видачу чи продовження дії дозволу на застосування праці іноземця подає кольорову фотокартку іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 × 4,5 сантиметра.

Дотримання встановленого Закону України „Про зайнятість населення” розміру фотокартки іноземця чи особи без громадянства є обов’язковою умовою для прийняття рішення про видачу чи продовження дії дозволу на застосування праці іноземця згідно із пунктом 3 частини третьої статті 42Закону України „Про зайнятість населення”.

11. Особливості залучення праці іноземних ІТ-професіоналів.

Окрему увагу слід звернути на залучення іноземних ІТ-професіоналів.

Так, згідно із пунктом 82 частини першої статті 1 Закону України „Про зайнятість населення” іноземні ІТ-професіонали – іноземці або особи без громадянства, які займають посади, пов’язані з розробленням та впровадженням результатів комп’ютерного програмування (операційної системи, комп’ютерних програм та їх компонентів, веб-сайтів, онлайн-сервісів) та криптографічних засобів захисту інформації в юридичних особах, що провадять діяльність із комп’ютерного програмування як основний вид економічної діяльності за Національним класифікатором видів економічної діяльності.

Отже, Законом України „Про зайнятість населення” встановлено обмеження стосовно залучення іноземних ІТ-професіоналів фізичними особами–підприємцями.

12. Дотримання строків подання копії укладеного трудового договору (контракту) з іноземним найманим працівником.

Непоодинокі випадки подання роботодавцем копії укладеного трудового договору (контракту) з іноземним найманим працівником
з порушенням строків встановлених частиною четвертою статті 42Закону України „Про зайнятість населення”.

Так, відповідно до частини четвертої статті 42Закону України „Про зайнятість населення” роботодавець зобов’язаний укласти з іноземцем чи особою без громадянства трудовий договір (контракт) не пізніш як за 90 календарних днів з дати видачі дозволу та у десятиденний строк після укладення трудового договору (контракту) надати його копію, засвідчену роботодавцем, регіональному центру зайнятості.

У разі неподання роботодавцем у встановлений Законом України „Про зайнятість населення” строк до регіонального центру зайнятості, копії трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем або особою без громадянства, регіональний центр зайнятості скасовує виданий дозвіл.

Особливу увагу необхідно звертати на дату укладення трудового договору (контракту), оскільки від відповідної дати йде обрахунок десятиденного строку для подання копії укладеного трудового договору (контракту) до регіонального центру зайнятості.

13. Відповідність положень укладеного трудового договору (контракту) з іноземним найманим працівником положенням поданої для отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства копії проекту трудового договору (контракту) з іноземним найманим працівником.

Окрему увагу необхідно звернути на відповідність копії укладеного трудового договору (контракту), що подається роботодавцем до регіонального центру зайнятості у строк визначений частиною четвертою статті 42Закону України „Про зайнятість населення”, копії проекту трудового договору (контракту), що подавалася для отримання дозволу на застосування праці іноземця чи особи без громадянства.

У разі невідповідності умов трудових відносин викладених у копії укладеного трудового договору (контракту) умовам трудових відносин викладеним у раніше поданій до регіонального центру зайнятості копії проекту трудового договору (контракту) виникають правові підстави для скасування дозволу згідно із пунктом 4 частини другої статті 4210 Закону України „Про зайнятість населення”.

14. Сплата коштів за видачу та продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

Відповідно до частини другої статті 42Закону України „Про зайнятість населення” роботодавець вносить плату протягом 10 робочих днів з дня отримання рішення про видачу або продовження дії дозволу, яке надсилається регіональним центром зайнятості, поштою з повідомленням про вручення.

Для ідентифікації зарахованих коштів за видачу дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в реквізитах в призначенні платежу потрібно зазначити інформацію, яка доведена до відома роботодавців у розділі „Працевлаштування іноземців та осіб без громадянства” на офіційних веб-сайтах регіональних центрів зайнятості.

Так, у графі „Призначення платежу” обов’язково вказувати повне ім’я іноземця та назву роботодавця, рахунок № ________ (код платежу – ________), МФО банку, Код ЄДРПОУ, Отримувач: відповідний регіональний центр зайнятості (наприклад: Київський міський центр зайнятості), Платник: ТОВ „Назва роботодавця”, призначення платежу: за видачу дозволу „ПІБ іноземця” в ТОВ „Назва роботодавця”.

 

КОПІЯ

ПРОЕКТ

ТРУДОВОГО КОНТРАКТУ (ДОГОВОРУ)

 

м.______________                                                                      «____»_____________ 20 __ р. *

 

Підприємство, установа, організація _____________________________, іменована надалі

«Роботодавець», в особі ___________________________________, що діє на підставі __________,

з одного боку, і громадянин ____________________________________, іменований надалі

«Працівник», з іншого боку, уклали цей Трудовий контракт (договір) про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ І ТЕРМІН ДІЇ ТРУДОВОГО КОНТРАКТУ (ДОГОВОРУ)

 

1.1. Відповідно до письмової заяви Працівника Роботодавець приймає його на роботу на

посаду _________________________________________________________________________.

1.2. Працівник зобов’язується виконувати всі роботи, що обумовлюються посадою, на яку

він призначений, а також трудовими обов’язками і конкретними завданнями (дорученнями),

що встановлюються в усній або письмовій формі адміністрацією Роботодавця.

1.3. Термін дії цього Трудового контракту (договору) встановлюється на термін __________

в межах дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

 

2. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВИНАГОРОДИ ПРАЦІВНИКА

 

2.1. Роботодавець встановлює Працівникові місячний посадовий оклад в сумі

_________________________________________________________________________________

(цифрами та прописом).

Встановлений місячний посадовий оклад може бути збільшений залежно від результатів

роботи Працівника і розсуд Роботодавця.

2.2. За високоякісне виконання Працівником своїх посадових обов’язків, а також за

виконання особливо важливих і термінових робіт Роботодавець може встановлювати

Працівникові надбавку.

2.3. Залежно від фінансових результатів діяльності Роботодавця Працівник може бути

премійований, а також отримати матеріальну допомогу.

2.4. Працівникові встановлюється 40-годинний робочий тиждень.

2.5. Працівникові встановлюється щорічна оплачувана відпустка тривалістю ___________

календарних днів.

 

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

3.1. Роботодавець зобов’язується:

а) виконувати чинне трудове законодавство;

б) виконувати умови матеріальної винагороди Працівника;

в) здійснювати соціальне, медичне та інші види обов’язкового страхування Працівника;

г) …

д) …

3.2. Працівник зобов’язується:

а) сумлінно виконувати договірні зобов’язання;

б) суворо дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, а також положення з

техніки безпеки, охорони праці та пожежної безпеки;

в) постійно підвищувати свою кваліфікацію;

г) не розголошувати відомості, що складають службову комерційну таємницю Роботодавця;

д) нести інші обов’язки, що обумовлюються чинним законодавством і цим Трудовим

контрактом (договором).

 

 

4. ПРАВА СТОРІН

 

4.1. Працівник має право:

а) вносити пропозиції, направлені на підвищення ефективності діяльності фірми;

б) користуватися іншими правами, обумовленими чинним трудовим законодавством.

4.2. Роботодавець має право:

а) встановлювати для Працівника правила внутрішнього розпорядку;

б) вимагати від Працівника суворого дотримання трудової дисципліни;

в) застосовувати до Працівника відповідно до чинного законодавства міри дисциплінарного впливу;

г) встановлювати перелік відомостей про діяльність Роботодавця, що складають службову комерційну

таємницю, а також заходи їх захисту і відповідальність (зокрема матеріальну) за їх розголошування;

д) користуватися іншими правами, обумовленими чинним трудовим законодавством.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання Працівником зобов’язань згідно цього Трудового

контракту (договору) він зобов’язаний відшкодувати Роботодавцеві заподіяні таким невиконанням або

неналежним виконанням збитки відповідно до чинного законодавства.

5.2. У разі порушення своїх зобов’язань Роботодавець відшкодовує збитки Працівникові в порядку,

встановленому чинним законодавством.

 

6. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО КОНТРАКТУ (ДОГОВОРУ)

 

6.1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути з цього Трудового контракту (договору) або

у зв’язку з ним, по можливості вирішуватимуться шляхом переговорів між сторонами.

6.2. Трудовий договір може бути змінений або розірваний за взаємною згодою сторін. Однією зі

сторін цей Трудовий контракт (договір) може бути розірваний на підставах, передбачених чинним законодавством.

 

7. ІНШІ УМОВИ

 

7.1. Цей Трудовий контракт (договір) складений в двох примірниках (по одному для кожної сторони) і вступає в силу

з моменту видання адміністрацією Роботодавця наказу про призначення Працівника на посаду, вказану в п.1.

 

АДРЕСА, ТЕЛЕФОНИ ТА ІНШІ ДАНІ СТОРІН:

 

 

Роботодавця                                                                            Працівника

 

 

 

 

Підписи сторін:*

 

 

Роботодавець                                                                              Працівник

 

 

 

 

*На проекті дата не зазначається.

Проект засвідчується роботодавцем в установленому порядку.