28.05.2023
Адмінзбір 2021

Розміри адмінзбору за реєстраційні дії щодо юридичних осіб, ФОПів та ГО у 2021 році

Spread the love

Адміністративний збір та плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляються у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії або запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень.
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на  2021 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб на 01 січня 2021 року становить 2270 гривень.
Стаття 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» встановлює адміністративний збір у таких розмірах:

 

 

 

Вид реєстраційної дії або надання інформації

Розмір адміністративного збору (АЗ) та плата за надання відомостей у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1січня 2021 року  

 

 

Округлена сума, грн

 

Плата, за виправлення помилки, допущеної з вини заявника (30% від встановленого АЗ)

округлена сума, грн

 

Розмір плати, у випадку подання документів в електронній формі,

(75 % від встановленого АЗ) округлена сума, грн

за державну реєстрацію політичної партії 140 прожиткових мінімумів для працездатних осіб  

317800,00

 

95340,00

 

238350,00

за державну реєстрацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації  

 

0,28

 

 

640.00

 

 

190,00

 

 

480.00

за державну реєстрацію всеукраїнської творчої спілки 0,14 320,00 100,00 240,00
за державну реєстрацію територіального осередку всеукраїнської творчої спілки та регіональної (місцевої) творчої спілки  

 

0,07

 

 

160,00

 

 

50,00

 

 

 

120,00

 

за державну реєстрацію символіки політичної партії, організації роботодавців, об’єднання організації роботодавців  

 

0,06

 

 

140,00

 

 

 

40,00

 

 

110,00

 

за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об’єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою.  

 

 

 

0,3

 

 

 

 

680,00

 

 

 

 

200,00

 

 

 

 

510,00

за державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання чи благодійну організацію 0,1

 

 

230,00 70,00 170,00
за державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи — підприємця  

 

0,1

230,00 70,00 170,00
за надання виписки для проставлення апостилю та витягу в паперовій формі  

0,05

 

110,00

 

80,00

за надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі  

0,07

 

160,00

 

120,00

 

Також, відповідно до частини третьої статті 26 Закону державна реєстрація може проводитися у скорочені строки. Підстави, порядок та розмір плати за проведення державної реєстрації у скорочені строки встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Так, постанова Кабінету Міністрів України «Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань у скорочені строки» від 25 грудня 2015 № 1133 (далі — Постанова), встановлює розмір плати за проведення державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у скорочені строки, зокрема:

1. За державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, (крім громадських об’єднань) що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою у скорочені строки:

— протягом шести годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій – у подвійному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію (1360 грн.);

— протягом двох годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій – у п’ятикратному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію (3400 грн.);

2. За державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи – підприємця у скорочені строки:

— протягом шести годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій – у подвійному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію (460 грн.);

— протягом двох годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій – у п’ятикратному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію (1150 грн.).

Державна реєстрація у скорочені строки проводитися виключно за бажанням заявника у разі внесення ним додатково до адміністративного збору відповідної плати у розмірах, передбачених вище.

Плата за проведення державної реєстрації у скорочені строки повертається заявникові виключно у разі ненадання послуг з державної реєстрації у строки, передбачені постановою, з вини суб’єкта державної реєстрації, нотаріуса.

За матеріалами Мін’юст