27.05.2023

Що заборонено на єдиному податку? Перелік заборонених КВЕДів

Spread the love

Коли реєструєтеся на спрощеній системі, обов’язково перевірте, чи можна займатись обраним вами видом діяльності на єдиному податку і на вашій групі.

У цій статті ми привели список загальних КВЕДів, заборонених для всіх видів груп на ЄП. Яким би видом діяльності ви б не займалися, при виборі групи єдиного податку пильну увагу варто звернути на існуючі обмеження, в іншому випадку податкові наслідки не змусять себе чекати.

Обрати види  діяльності можна за посиланням  КВЕД ДК 009:2010.

Зараз можна зареєструвати скільки завгодно кодів КВЕД, але один буде основним. Якщо отримуєте дохід за незареєстрованим КВЕД, то такий дохід вважатиметься вашим доходом як фізособи і оподатковуватиметься 18% ПДФО та 1,5% ВЗ.

Ми ж пропонуємо перелік заборонених видів діяльності для 1-3 груп єдиного податку згідно КВЕД: 2010:

07.29 Добування руд інших кольорових металів

11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв

11.02 Виробництво виноградних вин

11.03 Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин

11.04 Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів

12.00 Виробництво тютюнових виробів

19.10 Виробництво коксу та коксопродуктів

19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення

24.41 Виробництво дорогоцінних металів

24.54 Лиття інших кольорових металів

29.10 Виробництво автотранспортних засобів

29.20 Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів

35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи

45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами

46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами

46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

46.34 Оптова торгівля напоями (заборона стосується алкогольних виробів)

46.35 Оптова торгівля тютюновими виробами

46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (заборона стосується алкогольних і тютюнових виробів)

46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами

46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (заборона стосується алкогольних і тютюнових виробів)

47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах (заборона стосується алкогольних виробів)

47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах

47.30 Роздрібна торгівля пальним

47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами (заборона стосується алкогольних і тютюнових виробів)

47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет (заборонена діяльності інтернет-аукціонів)

53.10 Діяльність національної пошти

53.20 Інша поштова та кур’єрська діяльність

61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв’язку

61.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв’язку

61.30 Діяльність у сфері супутникового електрозв’язку

61.90 Інша діяльність у сфері електрозв’язку

64.20 Діяльність холдингових компаній

66.11 Управління фінансовими ринками

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах (включає діяльність пунктів обміну валют).

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів

66.30 Управління фондами

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного та орендованого нерухомого майна (заборонено для 1-ї групи ЄП)

68.31 Агентства нерухомості (заборонено на 1, 2-й групі)

68.32 Управління нерухомістю за винагороду або на основі контракту (заборонено на 1, 2-й групі)

69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (у частині аудиту заборонено для ФОП).

70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів)

71.20 Технічні випробування та дослідження

82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. (заборона в частині діяльності незалежних аукціоністів)

90.02 Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів

90.04 Функціонування театральних і концертних залів (заборона в частині організації гастрольних заходів)

92.00 Організування азартних ігор.

Уся Секція В. Добувна промисловість і розроблення кар’єрів, згідно КВЕД.

Секція К Розділ 64. Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Секція К Розділ 65. Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов’язкового соціального страхування

Зверніть увагу, що є деякі види діяльності, які для платників ЄП заборонені не повністю, а лише частина. Що саме заборонено ми вказували в дужках біля КВЕДів з “двояким трактуванням”.

 

Обмеження щодо застосування спрощеної системи оподаткування встановлені п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України:
  • «291.4. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група — фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

2) друга група — фізичні особи — підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб — підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи — підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;»

  • «291.5. Не можуть бути платниками єдиного податку першої — третьої груп:

291.5.1. суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи — підприємці), які здійснюють:

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III цього Кодексу;

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку, діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж;

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

291.5.2. фізичні особи — підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

291.5.3. фізичні особи — підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 400 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 900 квадратних метрів;

291.5.4. страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

291.5.5. суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

291.5.6. представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

291.5.7. фізичні та юридичні особи — нерезиденти;

291.5.8. платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).»

 

 

 

 

Один комментарий к “Що заборонено на єдиному податку? Перелік заборонених КВЕДів

Добавить комментарий