27.05.2023

Як ввести тимчасово виконуючого обов’язки директора

Spread the love
Директор ТОВ звільняється. На період поки Загальні збори учасників призначать нового директора, хтось повинен представити інтереси товариства. Як ввести тимчасово виконуючого обов’язки директора, щоб він мав всі необхідні повноваження?

Повноваження представляти юридичну особу і здійснювати управління поточною діяльністю має право директор (виконавчий орган, керівник), який діє відповідно до установчих документів (статуту).

Згідно ч. 1 ст. 92 ЦКУ юридична особа набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону.

Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом.

Згідно ч.3 ст. 65 ГКУ для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) призначає (обирає) керівника підприємства, який є підзвітним власнику, його уповноваженому органу чи наглядовій раді.

Управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів (ч.1 ст. 65 ГКУ).

При призначенні виконуючого обов’язки директора треба керуватися статутом товариства та ч. 13 ст. 39 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», відповідно до якої повноваження одноосібного виконавчого органу чи голови колегіального виконавчого органу можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового одноосібного виконавчого органу чи голови колегіального виконавчого органу або тимчасових виконувачів їхніх обов’язків.

Згідно ч. 5 ст. 89 Цивільного кодексу України зміни до установчих документів юридичної особи, які стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації. Юридичні особи та їх учасники не мають права посилатися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

1. Внесення змін до ЄДР

В єдиному державному реєстрі (ЄДР) містяться, зокрема, відомості про керівника юридичної особи та про інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи (п. 13 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»).

Отже, при призначенні виконуючого обов’язки директора (як і директора) треба вносити зміни до ЄДР.

Внесення змін до відомостей в ЄДР регулюється ст. 15 і ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» і передбачає подання до державного реєстратора таких документів:

1) Рішення Загальних зборів учасниківз нотаріальним засвідченням підписів учасників і на нотаріальному бланку;

2) Заява за Формою 2 (затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 у редакції наказу Міністерства юстиції України від 19.05.2020 №1716/5);

3) документ про сплату адміністративного збору (680 грн.);

4) нотаріально засвідчена копія паспорта кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи — для фізичної особи — нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, — для фізичної особи — резидента.

2. Повідомоення до податкової

З 05.03.2020 р. підприємства звільнили від подання Повідомлення про прийняття на роботу, затверджений Постановою КМУ від 17.06.2015 р. № 413.

В той же час, треба треба внести зміни в інформацію щодо осіб, які уповноважені підписувати податкові документи.

Пунктом 3 Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України 06 червня 2017 № 557 для надання права підпису електронних документів іншим особам, яким делеговано право підпису, автор повідомляє про таких осіб контролюючий орган, на обліку в якому перебуває автор, шляхом направлення повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису (далі — Повідомлення) в електронному вигляді за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

3. Повідомлення до банку

Згідно п. 22 Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків — резидентів і нерезидентів, затвердженої постановою Національного банку № 492 від 12.11.2003.

Суб’єкт господарювання/банк-резидент зобов’язаний повідомляти банк про внесення змін до відомостей про нього, які містяться в Єдиному державному реєстрі, та установчих документів юридичних осіб у порядку, визначеному договором банківського рахунку/договором про встановлення кореспондентських відносин.

4. Трудові відносини

Міністерство соціальної політики України в листі від 21.07.2011 р. № 590/13/84-11 указує, що виконання службових обов’язків за більш відповідальною посадою за тимчасово відсутнього працівника, коли це пов’язано з розпорядчими функціями, є тимчасовим заступництвом.

Підприємство може самостійно визначати, який варіант оформлення тимчасово виконуючого обов’язки директора вибрати в такому випадку. Адже із цього приводу чинне законодавство обмежень не встановлює.

Оформити тимчасового наступника директора можна шляхом:

— тимчасового заступництва (заміщення). Працівник звільняється від своєї основної роботи й виконує виключно обов’язки директора;

— виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника. У такому випадку працівник буде виконувати обов’язки директора без звільнення від своєї основної роботи (ст. 105 КЗпП).

Порядок оформлення та оплати тимчасового замісництва регламентується роз’ясненням Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 29.12.65 р. № 30/39 «Про порядок виплати тимчасового заступництва», затвердженим постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 29.12.65 р. № 820/39.